راهکار پخش مویرگی SFA

سریع تر و دقیق تر کار کنید در هر زمان و هر مکان با کارکنان فروش تماس بگیرید.

Infinite SFA/CRM Suite عملکرد وظایف توسط نیروهای فروش منطقه را تسهیل می کند، شامل : نمایندگان فروش منطقه، مشاوران، بازرگانان، متخصصان خدمات، حسابرسان.سیستم تلفن همراه باعث افزایش گردش کار آنها می شود و خدمات بالاتری را در بر می گیرد. به لطف یک مجموعه گسترده ای از ویژگی ها ، برنامه اجازه می دهد تا کاربران گزارشی در مورد جنبه های کلیدی از کار و همچنین برنامه و شرح وظایف ضروری برای تکمیل اهداف کسب و کار تهیه کنند.

استراتژی کسب و کار را برای بازارهای منحصر به فرد، کانال های فروش و تیم های متخصص تکمیل کنید:

  • پشتیبانی از کاربران سیستم در فرایند برنامه ریزی و مدیریت کار 

  • نظارت بر نتایج فروش و KPI از پیش تعریف شده 

  • بالا بردن توانائی حمل و نقل که تأثیر مستقیم بر پردازش سفارش دارد 

  • توسعه توزیع محصولات خود و نظارت بر موجودیت آنها در بازار 

  • بهبود روابط با شرکای تجاری و افزایش تجربه مشتریان خود 

  • مدیریت بازاریابی تجاری و تبلیغاتی مشتری 

  • انجام تحقیقات بازار و بررسی رقابت 

  • ارائه داده های کامل و تجزیه و تحلیل روشنگری که برای تصمیم گیری کارآمد ضروری هستند