معرفی

tana

شرکت تجارت دانش آفرینان تانا از بهمن ماه سال 1377 با هدف تولید نرم افزار و فروش سخت افزارهای تخصصی تشکیل گردید .

این مجموعه با تولید نرم افزارهای متعدد در حوزه های کسب و کار سازمانها و شرکتها و تامین تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات مجموعه های فوق سعی در کسب رضایت مشتریان و مخاطبین خود را داشته است.